پارافین مایع

پارافین مایع

_

به نوع تصفیه شده و بسیار خالص پارافین، پارافین مایع می گویند که دارای ناخالصی های مختلفی می باشد. پارافین مایع دارای رنگی سفید و شفاف می باشد و در واقع نام دیگر آن روغن سفید می باشد. پارافین مایع از تقطیر مشتقات نفتی به دست می آید و نقطه جوش این ماده ۱۷۵ درجه ی سانتی گراد و نقطه تبخیر آن ۲۶۵ درجه سانتی گراد می باشد. پارافین مایع گرید دارویی یک روغن معدنی بسیار خالص که در لوازم آرایشی و برای اهداف پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. پارافین مایع دارای انواع حالات مایع روغنی بی رنگ یا مایع روغنی سفید رنگ می باشد. پارافین مایع با فلش پوینت های مختلف صنعتی تولید می شود.

پارافین مایع