اتصال

ایمیل

info@alborzparaffin.com

تلفن تماس

۰۲۸۳۳۴۵۴۳۳۳

آدرس

قزوین شهرک صنعتی لیا،بلوار شهید بهشتی خیابان خرد.