پارافین جامد

پارافین جامد

_

موم پارافین  که پس از پالایش نفت خام به دست می آید، برای استفاده با توجه به درخواست های ویژه مشتریان توسط   شیمیلیا آماده به کار میشود. به طور کلی، انواع موم پارافین با نقطه ذوب ۴۸ درجه سانتی گراد تا ۹۰ درجه سانتیگراد و نسبت ۰.۵ تا ۲۵ درصد روغن با توجه به شرایط ویژه مشتریان متفاوت است.موم پارافین به طور عمده در تولید شمع، بخش چوب، لاستیک، پلاستیک، ساخت و ساز و کاغذ و صنایع مشابه استفاده می شود.مواد شیمیایی شیمیلیا در طول سال ها در تولید موم پارافین به دلیل استفاده از محصول خالص، موقعیت خود را در بازار حفظ کرده است.

البرز پارافین